Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları
  • Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak,
  • Aile ve kadına yönelik olarak eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk, siyaset, kültür ve benzeri alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve bunların uygulanmasını sağlamak,
  • Aile ve Kadına ilişkin meselelerle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgilenen bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak araştırma ve projeler geliştirerek yürütmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,
  • Aile ve kadın sorunları konusunda seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,
  • Üniversite bünyesinde aile ve kadına ilişkin meselelerle ilgili programlar açılmasını önermek, mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aile ve kadın çalışmalarına yönelik dersler açılmasını teşvik etmek,
  • Akademik ve ulusal ya da uluslararası nitelikte yayınlar yapmak,
  • Aile ve kadına yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Aile ve kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.