Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (AKASUAM), 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesi uyarınca, 23 Ekim 2017 tarih ve 30219 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşmaktadır.