Merkez Müdürü


Dr. Öğretim Üyesi Emine BATTAL
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Tel: 0464 2141120 / 4703
E-posta: emine.battal@erdogan.edu.tr