Yönetim Kurulu Üyeleri


 
Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tel: 0464 2141059 / 3913
E-Mail: ayten.yilmaz@erdogan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Betül AYDIN
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Tel: 0464 5328454 / 2369
E-Mail: betul.aydin@erdogan.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra EROL KARACA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü
Tel: 0464 2235864  
E-Mail: zehra.erol@erdogan.edu.tr

Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR ERGÜN
Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü
Adalet Programı
Tel: 0464 2235366 / 5069
E-Mailfatima.kandemirergun@erdogan.edu.tr

Öğr. Gör. Melike Nur UZUNOĞLU
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü
Geleneksel El Sanatları Programı
Tel: 0464 2280022 / 2140
E-Mail: melike.uzunoglu@erdogan.edu.tr
 

Arş. Gör. Rümeysa TAŞKIN
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Tel: 04642141120 / 4707
E-Mail: rumeysa.taskin@erdogan.edu.tr